Rekisteriseloste

Tmi Hieronta Laaksonen

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 2.4.2018.


 

Rekisterinpitäjä
Tmi Hieronta Laaksonen
Y-tunnus:
2564492-9

Joona Laaksonen 

050 313 1195 

Joona@hierontalaaksonen.fi


Rekisterin nimi

Tmi Hieronta Laaksosen asiakasrekisteri ja hoitokortisto

Rekisterin tarkoitus

Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten

tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilön etu- ja sukunimi,syntymäaika,työnkuva/harrastukset, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, hoitohistoria.

Tietolähteet
Asiakas syöttää itse omat henkilötietonsa internetjärjestelmän kautta tai Tmi Hieronta Laaksosen henkilökunta syöttää tiedot järjestelmään esitietolomakkeen mukaan. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Joona Laaksonen
Sähköposti: J
oona@hierontalaaksonen.fi
Puhelin: 0503131195


Tietojen luovutus
Tmi Hieronta Laaksonen ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä
vain Tmi Hieronta Laaksosen henkilökunnalla ja asiakkaalla. Teknisen toteutuksen johdosta osa tiedoista saattaa
fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisenkäyttöyhteyden avulla.

 Tietojen suojaus

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.


Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

 
Hierontaa varmalla otteella